Giáo án điện tử: Ôn nhận biết các hình

Lượt xem: Lượt tải:

Giáo án điện tử: Cá vàng bơi của cô Lê Thị Châu Lớp Chồi

Lượt xem: Lượt tải:

Câu chuyện Cậu bé Tích Chu

Lượt xem: Lượt tải:

Hoạt động Làm quen với Toán. Đề tài: Nhận biết số 9

Lượt xem: Lượt tải:

Phát triển ngôn ngữ. Đề tài: Làm quen với chữ cái e, ê

Lượt xem: Lượt tải:

Giáo dục âm nhạc. Đề tài: Bé quét nhà

Lượt xem: Lượt tải:

Phát triển thẫm mỹ. Đề tài: Vẽ một số đồ dùng trong gia đình

Lượt xem: Lượt tải:

Khám phá Khoa học. Đề tài: Du lịch biển

Lượt xem: Lượt tải: