Giới thiệu

Lượt xem:


Trường Mẫu Giáo Hoa Đào đang đóng chân tại thôn Sơn Lộc 2- xã Cư Bao- Thị xã Buôn Hồ. Năm học 2018-2019 trường có tất cả 13 người, trong đó có 11 biên chế, 01 hợp đồng 68 và 01 hợp đồng ngắn hạn .

Cán bộ công nhân viên của nhà trường đã đạt trình độ nghiệp vụ chuẩn và trên chuẩn. Cán bộ quản lý 02 Cô đã Tốt nghiệp ĐHSP và CĐSP, giáo viên có 08 cô, trong đó có 06 cô đã tốt nghiệp ĐHSP, 01 cô tốt nghiệp CĐSP và 01 cô TCSP. Nhân viên kế toán 01 tốt nghiệp trung cấp và đang theo học lớp Đại học Kế toán. 01 Nhân viên bảo vệ hợp đồng 68. 01 nhân viên văn thư kiêm thủ quỹ hợp đồng ngắn hạn.

Trường có 1 điểm trường chính và 2 phân hiệu. Tổng số học sinh 140 cháu, trong đó DTTS: 115 cháu, Nữ DTTS: 61. Học sinh bán trú : 92 cháu.

Năm học 2017-2018 trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cấp Thị xã.