Bài giảng của Cô H Ngơn Ayun ( Lớp Mầm)

Bài giảng của Cô H Ngơn Ayun ( Lớp Mầm)

Lượt xem:

https://studio.youtube.com/video/MrdDSB5-q-c/edit/basic [...]
Bài giảng của cô Huỳnh Thị Xen

Bài giảng của cô Huỳnh Thị Xen

Lượt xem:

https://studio.youtube.com/channel/UCQSvWxYVl1qq-Q6AJsCuY4Q/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D [...]
Bài giảng của Cô Lê Thị Châu ( Lớp Chồi)

Bài giảng của Cô Lê Thị Châu ( Lớp Chồi)

Lượt xem:

https://www.youtube.com/watch?v=mtICXfmxPS0 [...]
Bài giảng của cô Nguyễn Thị Nga ( Lớp Lá 2)

Bài giảng của cô Nguyễn Thị Nga ( Lớp Lá 2)

Lượt xem:

https://www.youtube.com/watch?v=E5BiLvFMG60 [...]
Bài giảng của cô Nguyễn Thị Mỹ ( Lớp Lá 1)

Bài giảng của cô Nguyễn Thị Mỹ ( Lớp Lá 1)

Lượt xem:

https://www.youtube.com/watch?v=ygKDFhjq03c [...]
Cô và trò trải nghiệm

Cô và trò trải nghiệm

Lượt xem:

[...]
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học [...]